Blogg

Skandal i medielandskapet

#metoo har verkligen skakat om, inte bara Sverige utan hela västvärlden. Det är fantastiskt att se hur bransch efter bransch går ut och ställer sig bakom uppropet och vittnar om olika former av ojämställdhet, övergrepp och...LÄS MER

Kollektivavtal vid offentliga upphandlingar

Det offentliga Sverige upphandlar varor och tjänster för omkring 600 miljarder kronor varje år. En fungerande offentlig upphandling är viktig för att den offentliga sektorn ska tillhandahålla en samhällsservice som uppfyller medborgarnas behov. Men tyvärr finns...LÄS MER