Blogg

Kollektivavtal vid offentliga upphandlingar

Det offentliga Sverige upphandlar varor och tjänster för omkring 600 miljarder kronor varje år. En fungerande offentlig upphandling är viktig för att den offentliga sektorn ska tillhandahålla en samhällsservice som uppfyller medborgarnas behov. Men tyvärr finns...LÄS MER